🎄🎅🎄🎅🎄IUBESC ROMANIA !
🎄🎅🎄🎅🎄IUBESC MARAMURESUL !
Este foarte greu sa cuprinzi in cateva cuvinte sau in cateva imagini frumusetea de basm a Maramuresului. Acum, voi spune doar cateva cuvinte despre ceea ce inseamna Maramuresul.
Si pentru ca suntem in luna Decembrie, voi incepe cu cateva imagini ce ilustreaza atmosfera sarbatorilor de iarna si marea bucurie cu care maramuresenii intampina Craciunul si Noul An.
In timp, voi dezvolta acest subiect drag mie. Motivul ? Simplu, iubesc Romania !
Din punct de vedere al culturii tradiționale, Judetul Maramures este alcătuit din patru zone etno-folclorice distincte: Țara Chioarului, Țara Lăpușului, Țara Maramureșului (jumătatea de nord-est a Maramureșului Istoric) și Țara Codrului (partea de sud-vest), la care se adaugă Zona Metropolitană Baia Mare.
Reședința și centrul cultural, educațional și economic a județului este municipiul Baia Mare.
Speciile de animale sunt bine reprezentate, prezentând o mare varietate în funcție de altitudine: în zona alpină de Capra neagră, Marmota, Acvila de stâncă,în jnepeniș de Cocoșul de mesteacăn, iar în pădurile de conifere de Râs, Cocoșul de munte, Ursul brun, Cerbul carpatin. In râurile de munte, Tisa, Vișeu,
Ruscova și Vaser, alături de Păstrav și Lipan trăiește cea mai valoroasa specie de salmonide, Lostrița.
Datorită acestor bogății naturale, în judetul Maramureș au fost declarate prin Decret, 20 de obiective naturale - rezervații naturale de interes național, iar Rezervația Stiințifică ”Pietrosu Mare” (cuprinsă în aria teritorială a Parcului Național Rodna) este inclusă în Programul Mondial al UNESCO - „Omul și Biosfera”, alături de Delta Dunării și Parcul Național Retezat.
Graiul maramureşean este unul dintre cele cinci subdialecte de bază ale dialectului dacoromân. Acesta se vorbeşte în Maramureşul istoric, în satele de pe văile Mara, Cosău şi Iza.
În judeţul Maramureş se mai vorbeşte subgraiul chioărean, lăpuşean şi codrenesc în regiunile respective. Acestea fac parte din Graiul Ardelenesc, doar cu oarecare influenţe din partea celui maramureşan.
In zona Maramuresului traieste o populatie de peste 512.000 de suflete, 82% fiind reprezentata de români. Alaturi de români traiesc maghiari, ucrainieni, rromi, germani.
Este posibil ca multi dintre dumneavoastra, sa cunoasca aceste date. Dar sunt foarte multi straini sau chiar romani care nu le cunosc, din diferite motive.
Imi doresc ca aceste lucruri frumoase despre Romania, sa fie cunoscute de cat mai multa lume. De ce ? Simplu, iubesc Romania !
DorangeloR

🎄🎅🎄🎅🎄🎅I LOVE ROMANIA !
🎄🎅🎄🎅🎄🎅MARAMURES LOVE !
It is very difficult to grasp in a few words or a few pictures of fairytale beauty of Maramures. Now, I will say a few words about what it means Maramures.
And because we are in December, I will start with some images that illustrate the atmosphere of winter holidays and great joy that greets Christmas and New Year Maramures.
In time, I will develop this topic dear to me. The reason? Simple, I love Romania!
In terms of traditional culture, Maramures County consists of four areas of ethno-folk distinct Country Chioarului, Lapus, Maramures Country (half of the northeastern Maramures History) and Country Codrului (south-west) at plus Baia Mare metropolitan area.
The residence and the center of cultural, educational and economic development of the county is Baia Mare.
Animal species are well represented, presenting a wide variety depending on altitude: in the Alpine chamois, Marmots, Eagle Rock, the juniper trees of black grouse and the pine forests, grouse, brown bear , Carpathian stag. In mountain rivers, the Tisa, Viseu Ruscova and Vaser, Lipan lives with trout and salmonid most valuable species, Lostriţa.
Because of these natural resources, in Maramures county were declared by decree, 20 natural sites - nature reserve of national interest and scientific reserve "Pietrosu Mare" (included in the territorial area of ​​the National Park Rodna) is included in the UNESCO's World - "Man and Biosphere".
Spoken language, Maramures is one of the five basic subdialects Daco-Romanian dialect. It is spoken in Maramures, in the villages on Mara valleys, and Iza Cosău.
In Maramures longer speaks subgraiul chioărean, lăpuşean and Codru in those regions. They are part of Transylvanian spoken language, only some influences from the Maramures.
In Maramures lives a population of over 512,000 souls, 82% is represented by Romanian. Along with Romanian Hungarians, Ukrainians, Roma, Germans.
It is possible that many of you know this data. But there are many foreigners or Romanians do not know, for various reasons.
I wish that these things about Romania, to be known by as many people. Why ? Simple, I love Romania!
DorangeloR